GRS Ljubljana

Font Size

Cpanel

Dan varnejšega gibanja v gorah v zimskih razmerah, Zelenica 2017

DVGZ_Zelenica_3V soboto 16.12.2017 smo v sodelovanju s Športno zvezo Ljubljana izvedli dogodek Dan varne hoje v gore v zimskem času s čimer želimo doprinesti k preventivnemu izobraževanju o varnosti v gorah. Že v času zbiranja spletnih prijav je bilo slutiti, da je zanimanje za tovrstne dogodke vsako leto večje, vseeno pa smo bili presenečeni nad številom obiskovalcev iz vse Slovenije, ki so se zbrali na parkirišču ob vznožju nekdanjega smučišča Zelenica pod Ljubeljem.

Še pred pričetkom smo udeležencem predstavili obvezno zimsko opremo ter kako se z njo opremimo, preverili delovanje lavinskih žoln ter se odpravili višje po smučišču.

Zaradi bolj efektivnega dela smo se razdelili v manjše skupine, ki so krožile med posameznimi delovišči na katerih so udeleženci opravljali praktične vaje. Posamezna delovišča so vsebovala naslednje vsebinske sklope:

- Metode in tehnike iskanja zasutega v snežnem plazu s pomočjo lavinske žolne,
- Pravilna raba derez in cepina ter kako z njimi hodimo pozimi v gorah,
- Uporaba sondirne palice ter tehnike sondiranja s katerimi soudeleženci ture nudijo tovariško pomoč pri iskanju zasutega,
- Ustavljanje s cepinom v primeru zdrsa,
- Izkopavanje zasutega pod snežnim plazom.

Ko so vse skupine zaokrožile po vseh deloviščih smo bolj podrobno predstavili še nevarnosti katerim smo izpostavljeni v gorah pozimi ter s spustom do parkirišča zaključili dogodek.

Veseli smo, da se je dogodka udeležilo 23 udeležencev, ki so prihajali iz vse Slovenije, sicer največ iz Ljubljane, vsekakor pa obstaja veliko zanimanje tudi po ostalih regijah. Udeleženci so imeli različne nivoje znanja – eni so predstavljene vsebine že poznali in so jih osvežili, nekateri pa so jih šele prvič spoznavali.

Vsekakor si upamo trditi, da so inštruktorji GRS Ljubljana udeležencem ponudili zanimive in glede na letni čas aktualne vsebine, jih predstavili na aplikativen način, kjer so se udeleženci učili z lastnim delom ter tako doprinesli k preventivnemu delu, ki je tudi eno izmed poslanstev Gorske reševalne zveze Slovenije.

Brane Žorž